Δευτέρα, 8 Οκτωβρίου 2007

Μια άλλη πρόταση για το Δημόσιο

Επιτέλους να αφήσουμε τις γενικολογίες και να περάσουμε στη συζήτηση συγκεκριμένων ρεαλιστικών και ριζοσπαστικών προτάσεων για το τι είδους κοινωνία θέλουμε.
Παρακάτω δίνεται εν συντομία μια άλλη λογική για τη λειτουργία του Δημόσιου Τομέα. Όσοι διαφωνούν, δεν αρκεί πιά να αρκούνται στη διαφωνία, αλλά πρέπει να παραθέτουν τη δικιά τους εναλλακτική πρόταση.
Να καθιερωθεί σαν γενική αρχή η αυτόνομη λειτουργία όλων των δημόσιων επιχειρήσεων, φορέων, οργανισμών που θα έχουν οργάνωση ισοδύναμη σύγχρονης ανώνυμης εταιρείας. Ο μέτοχος Δημόσιο θα ασκεί τα δικαιώματα του βασικού ή αποκλειστικού μετόχου: ελέγχει, αξιολογεί, εγκρίνει σημαντικές επενδύσεις.

Κρίσιμο στοιχείο η τοποθέτηση στους παραπάνω φορείς, ικανών τεχνοκρατών με ευθύνη και αρμοδιότητα να διοικούν, που θα αμείβονται και θα αντικαθίστανται με όρους αγοράς.
Να συνδέσουμε σε όλα τα επίπεδα του ευρύτερου δημόσιου τομέα τμήμα, τουλάχιστον, της αμοιβής προσωπικού με το αποτέλεσμα, ποιοτικό και ποσοτικό, καθώς και την αξιολόγηση προσφοράς και έργου, με την καθιέρωση μετρήσιμων στόχων και προϋπολογισμών με αντικειμενικές και σύγχρονες μεθόδους.

Να απομακρυνθούμε σταδιακά από την ισοπεδωτική λογική αμοιβών. Να ενισχύσουμε και να καθιερώσουμε κατά περίπτωση τον ανταγωνισμό τιμής, ποιότητας και αποτελεσματικότητας μεταξύ ιδιωτικών και δημόσιων φορέων ή ακόμα και ανάμεσα σε δημόσιους φορείς ομοειδών δραστηριοτήτων. Να απομακρυνθούμε από τη γενικευμένη επιδότηση δραστηριοτήτων και φορέων, που ευνοεί φτωχούς και πλούσιους στον ίδιο βαθμό (π.χ. δωρεάν ανώτατη παιδεία, δωρεάν υγεία).

Πρέπει να δώσουμε το δικαίωμα στον πολίτη να επιλέγει μεταξύ εναλλακτικών υπηρεσιών προσφερόμενων, είτε από το δημόσιο είτε από τον ιδιωτικό τομέα. Για να επιτευχθεί αυτό, θα πρέπει να αποδίδονται οι κρατικές ενισχύσεις και επιδοτήσεις, όπου αυτό είναι εφικτό, απευθείας (π.χ. με voucher) στην τσέπη του πολίτη, που θα «ψηφίζει» καθημερινά με τα χρήματά του για το ποιος φορέας προσφέρει την καλύτερη ποιότητα, οδηγώντας έτσι σε ανταγωνισμό, αποτελεσματικότερη κατανομή των κοινωνικών πόρων και το κυριότερο τη βελτίωση της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών.

Το απόσπασμα είναι από άρθρο της Καθημερινής

Δεν υπάρχουν σχόλια: