Σάββατο, 13 Οκτωβρίου 2007

Πολλά ωραία ιστορία τζαι με πολλά μηνύματα !

Αυτή τη φορά κόψαμε δρόμο από τη Κύπρο, όπου και ανακαλύψαμε την Ιστορία της Τριδρακούνας(1).. Διαβάστε παρακάτω τη δική μας παραλλαγή:


Λαλούν ότι μιαν φοράν τζι έναν τζαιρόν, είσιεν μιαν Δράτζαιναν που γέννησεν τρία δρακούθκια. Η Δράτζαινα έζιεν μες την φτώσιαν μόνη της σ΄έναν δάσος. Για να τα φκάλλει πέρα, έμαθεν τα δρακούθκια να τρων καπνόν. Το έναν δρακούιν εβάφτησεν τον Καπνορούφην, τον άλλον Καπνορούφαν, τζαι το τρίτον Καπνορουφκιάν.

Λλίον λλίον όμως η δρακούνα εγέρασεν τζαι μιαν ημέραν ετέζαρεν σαν εμάσιετουν να άψη την φωδκιάν. Οι νεαροί δράτζοι στην αρκήν εμαραζώσαν, ύστερα όμως εχαρήκαν, διότι εν θα τους έλαμνεν πιον κανένας να πα να κουαλούν ξύλα.

Ο κόσμος της πόλης των τριών δράκων επέρναν ζωήν χαρισάμενην. Στην αρκήν ο κόσμος ούλλος επωφελήτουν που την καλοπέρασην. Ως που οι αθρώποι εκαλοπερνούσαν οι δράτζοι εδρατζιάζαν. Στα πολλά τα γρόνια αγαπήσαν τους τζαι οι αθρώποι, πολλοί εδοξάζαν τους πιλέ, που τους εγλυτώσαν που τους κόπους τζαι που το μεροδούλιν – μεροφάιν.

Λίον λίον τα ξύλα που είχαν συναμένα ελείψαν τζαι οι δράτζοι αρκέψαν να παστινίσκουν που την πείναν. Πρέπει να έβρουμεν λύσην αδέρκια λαλεί τους ο Kαπνορουφκιάς. Εν πάει άλλον !.
Ποιος είσιεν να τα βάλει με τον κόσμον που έμαθεν με την ευκολίαν; Αρκέψαν τζαι συγκρούσεις μεταξύ των φιλοκάπνων τζαι των αντικάπνων..
Στην πόλην των τριών δράκων άρκεψεν να κυβερνά το χάος. Η πόλη εποδεκατίστην. Οι λλιοστοί αθρώποι που εγλιτώσαν επήαν σε άλλην γην.
Εγερίμιασεν ο τόπος που ονομάστην η Τριδρακούνα...
Τζαι ζήσαν τζείνοι καλά, τζαι μεις χειρότερα.

(1) Η παραλλαγή προέκυψε από την Ιστορία της Τριδρακούνας: ένα πανέμορφο παραμύθι που έγραψε ο Ασέρας σε γλαφυρή Κυπριακή διάλεκτο.
(2) Verity Devotee είπε... ! Πολλά ωραία ιστορία τζαι με πολλά μηνύματα! Έσιει τζιάλλες που τζιαμέ που ήρτεν; Αρέσκουν μου πολλά οι παραλληλισμοί σου Ασέρα.
(2) Joshoua είπε...
Λεβενκία!Πολλα ωραίο παραμύθι.Έσιη χρόνια να διαβάσω κάτι τέτοιο,τζιε που τον τζιερό του παππού μου να θυμηθώ τα Κυπριακά παραμύθκια.Γουέλλ ντάν μαι φρέντ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: