Τρίτη, 20 Οκτωβρίου 2009

Καινοτομία & Ποιότητα στο Δημόσιο;

Μετά την ανοιχτή διαδικασία για τους ΓΓ Υπουργείων και Περιφερειών, έρχεται η ανοιχτή διαβούλευση για τα κρατικά αυτοκίνητα, στο http://www.opengov.gr/ypes/

Αναμφίβολα πρόκειται για δυο πολύ θετικές και καινοτόμες ενέργειες που βοηθάνε να αναδειχθούνε ζωντανές και δημιουργικές δυνάμεις, που χρόνια τώρα ασφυκτιούσαν μέσα στη γενική μετριότητα. Είναι επίσης αξιοσημείωτη η συμμετοχή των πολιτών και στα δύο εγχειρήματα.
Τα καθαρά πρακτικά προβλήματα που μπορεί να προκύψουν μπορούνε να λυθούνε στις επόμενες προσπάθειες που ελπίζουμε θα συνεχιστούν.

Ο ρόλος των πολιτών όμως δεν πρέπει να εξαντληθεί εδώ. Μπορούνε και πρέπει οι υπηρεσίες του ευρύτερου δημόσιου τομέα, να πάρουνε με τη σειρά τους πρωτοβουλίες και να συνεχίσουν τη πρακτική της ανοιχτής διαβούλευσης και της δημοσιοποίησης των ενεργειών τους από το Διδίκτυο. Μια πρωτοβουλία ήδη ξεκινάει, για άτυπη δικτύωση Δημόσιων Υπηρεσιών με σκοπό τη προώθηση της καινοτομίας & της ποιότητας (οι ενδιαφερόμενοι μπορούνε να επικοινωνήσουν στέλνοντας e-mail στο kovontasdromo@gmail.com ).

Δεν υπάρχουν σχόλια: