Τετάρτη, 30 Δεκεμβρίου 2009

Δράσεις από κάτω για να αλλάξει το Δημόσιο

Ποιος είναι κατάλληλος για να σχεδιάσει μια δημόσια υπηρεσία; Ποιος είναι κατάλληλος για να την αξιολογήσει: να κρίνει αν εξυπηρετεί τους χρήστες, αν δημιουργεί αποκλεισμούς, αν προωθεί την διαφάνεια; Οι απαντήσεις στο http://labs.opengov.gr/
Εμείς συμμετέχουμε στη πρωτοβουλία και ήδη καταθέσαμε σχετική πρόταση.

Δεν υπάρχουν σχόλια: