Δευτέρα, 6 Αυγούστου 2007

Πολυπλοκότητα, γνώση, αλλαγή στον 21ο αιώνα


Από τον κ. Στέφανο Μιχιώτη, λάβαμε κάποια ενημερωτικά κείμενα για τα σεμινάρια που διοργανώνει, τα οποία και ευχαρίστως δημοσιεύουμε αφού μπορείτε να πληροφορηθείτε από πρώτο χέρι πράγματα τα οποία θίχτηκαν ακροθιγώς στο ιστολόγιο αυτό.

Τώρα, αν θεωρείται διαφήμιση αυτό, δεν ξέρω. Από πλευράς μας πάντως είναι ένα μικρό αντίδωρο για κάποιες καλές στιγμές που βιώσαμε και που στάθηκαν αφορμή για να στηθεί το blog. Τυχόν αντιρρήσεις και αντίλογος και λοιπά, εννοείται πως θα δημοσιευτούνε, όπως επίσης και ανάλογης φιλοσοφίας κείμενα τρίτων (πράγμα που ήδη έχει γίνει βλ. σχετικά: Αρχέτυπα & Σύγχρονο Μάρκετινγκ, Η Ηγεσία που υπηρετεί, Η Ηγεσία που μεταμορφώνει, κλπ)

Ανακαλύπτοντας τα αρχέτυπα της οργανωσιακής μας κουλτούρας

Μέσα από μια σειρά σεμιναρίων, παρουσιάζεται μια νέα διεπιστημονική προσέγγιση στη διοίκηση, που απαντά αποτελεσματικά στα πιο κρίσιμα και απαιτητικά προβλήματα των οργανισμών του 21ου αιώνα.
Η ολιστική αυτή προσέγγιση συνδυάζει τις θεωρίες οργάνωσης και ηγεσίας με
αυτές της Πολυπλοκότητας και του Χάους, με τη ψυχολογία, τη φιλοσοφία και τη κβαντική φυσική. Τα σεμινάρια απευθύνονται σε οργανισμούς και επιχειρήσεις του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα και της τοπικής αυτοδιοίκησης και αποτελούν μια εξειδικευμένη συνέχεια των επιτυχημένων προγραμμάτωνμάνατζμεντ, που διοργανώθηκαν τα δύο τελευταία έτη από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης σε όλη την Ελλάδα.

Λαμβάνοντας υπόψη το μεγάλο ενδιαφέρον και την ικανοποίηση που εκδηλώθηκαν για τα προγράμματα «βελτίωσης διοικητικών ικανοτήτων και κοινωνικών δεξιοτήτων», καθώς και τις ανάγκες που διατύπωσαν οι έως τώρα συμμετέχοντες (περίπου 600), προτείνεται ο
παρών κύκλος σεμιναρίων.

Στόχοι και χαρακτήρας των προγραμμάτων
Τα σεμινάρια απευθύνονται σε στελέχη και εργαζόμενους οργανισμών και επιχειρήσεων που φιλοδοξούννα επηρεάζουν τις εξελίξεις που τους αφορούν, τόσο σε επαγγελματικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο. Το περιεχόμενο και η μεθοδολογία τους είναι κατάλληλα σχεδιασμένα για να τους βοηθήσουν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και να τους εφοδιάσουν με σύγχρονα και αποτελεσματικά εργαλεία και τεχνικές διοίκησης. Επιπλέον όμως στοχεύουν να τους/τις ελκύσουν σε μια διαδικασία αυτογνωσίας και κατ’ επέκταση να εμπλουτίσουν την οπτική και τις στάσεις τους, όπως άλλωστε καταδείχθηκε από τα έως τώρα προγράμματα.
Ο χαρακτήρας των σεμιναρίων είναι σαφώς βιωματικός και περιλαμβάνει εκτός από θεωρητικές εισηγήσεις, ομαδικές ασκήσεις, παιχνίδια ρόλων και μελέτες περιπτώσεων. Οι τεχνικές και τα εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν αποτελούν αποδεδειγμένα state-of-the-art προϊόντα στο τομέα τους και υποστηρίζονται από συνεργαζόμενα δίκτυα και σχολές της οργανωσιακής σκέψης, που βρίσκονται σήμερα στη παγκόσμια πρωτοπορία.

Σεμινάρια για οργανισμούς και επιχειρήσεις
Τα προσφερόμενα για το 2007 – 2008 προγράμματα είναι τα εξής:
1. ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ, ΧΑΟΣ ΚΑΙ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ: Εισαγωγή στη νέα διοικητική επιστήμη
2. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΕΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ: Μετασχηματίζοντας τις εντάσεις σε παραγωγικό δυναμικό
3. ΗΓΕΣΙΑ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ, σε πολύπλοκες καταστάσεις και περιόδους μετάβασης
4. ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΜΟΤΙΒΑ ΚΑΙ ΑΡΧΕΤΥΠΑ: Αποκαλύπτοντας τη «ψυχή» των οργανισμών και κοινοτήτων
5. ΓΝΩΣΗ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ή ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ; Αξιοποιώντας την εμπειρία - απελευθερώνοντας τη καινοτομία
6. ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ:
Καινοτομικά εργαλεια και τεχνικές
7.ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ στους εξελισσόμενους με τη μάθηση οργανισμούς

Φυσικά, είναι δυνατόν να γίνουν οι απαραίτητες προσαρμογές και συνδυασμοί θεματολογίας, ανάλογα μετις ιδιαίτερες απαιτήσεις του κάθε οργανισμού.
Διάρκεια και τόπος υλοποίησης των σεμιναρίων:

Τα σεμινάρια διαρκούν 15 έως 30 ώρες, διεξάγονται σε 5ωρη ή 6ωρη βάση και ο χρόνος υλοποίησής τους συνήθως καλύπτει διάστημα 1 – 2 εβδομάδων, ενώ σε ειδικές περιπτώσεις φθάνει τον ένα μήνα.
Μπορούν να υλοποιηθούν είτε στις εγκαταστάσεις των οργανισμών και επιχειρήσεων, είτε σε κατάλληλα επιλεγμένους από εμάς χώρους. Στη πρώτη περίπτωση διεξάγονται κατά κύριο λόγο εντός ωραρίου, ενώ στη δεύτερη εκτός (Σαββατοκύριακα πρωινά).
Κόστος προγραμμάτων:
Το κόστος των σεμιναρίων εξαρτάται από τις ιδιαίτερες συνθήκες και απαιτήσεις της κάθε περίπτωσης, όπως πχ από το τόπο διεξαγωγής, τη διάρκεια του σεμιναρίου, τον αριθμό των συμμετεχόντων, την ύπαρξη διοικητικής υποστήριξης, τυχόν διαχειριστικούς περιορισμούς κλπ. Σε αρκετές περιπτώσεις το κόστος μπορεί να επιστραφεί μέσω χρηματοδοτουμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Άλλα αυτοχρηματοδοτούμενα προγράμματα
Πέραν των σεμιναρίων που υλοποιούνται στα πλαίσια οργανισμών ή σε χώρους εντός Αττικής, διοργανώνονται και ορισμένα workshops, όπου οι ενδιαφερόμενοι-ες μπορούν να συμμετάσχουν σε ατομική βάση. Τα προγράμματα αυτά, που θα υλοποιηθούν κατά τη διάρκεια τριημέρων στο εναλλακτικό εκπαιδευτικό κέντρο Zarka Centre στην Εύβοια (
http://www.zarkacentre.com), είναι τα εξής:

1. ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑ:
Αναστέλλοντας τα προσωπικά μας μοτίβα και συμμετέχοντας αυθεντικά
2. ΜΥΘΟΙ, ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΟΝΕΙΡΑ:
Ο ρόλος τους στη δημιουργία κοινού νοήματος και τη μετάδοση της γνώσης
3. ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ – ΔΑΣΚΑΛΟΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ:
Τέσσερις εκδοχές του ΗρωικούΤαξιδιού
Εφόσον υπάρξει ομαδικό ενδιαφέρον, είναι δυνατή η διοργάνωση εκεί και κάποιων από τα σεμινάρια που κατά κύριο λόγο απευθύνονται σε οργανισμούς και επιχειρήσεις. Επίσης, εάν ενδιαφέρεσθε, μπορείτε να επικοινωνείτε για να σας δοθούν χρήσιμες διευκρινίσεις και πληροφορίες για το αναλυτικό περιεχόμενο του workshop, το τρόπο μετάβασής σας εκεί, για το κόστος συμμετοχής, τη πολιτική εκπτώσεων κλπ

Πληροφορίες
Εάν επιθυμείτε περαιτέρω πληροφορίες για το περιεχόμενο κάποιων σεμιναρίων, μπορείτε να κατεβάσετε το αντίστοιχο ενημερωτικό υλικό από την ιστοσελίδα
www.tetras-consult.gr ή να επικοινωνήσετε στο training@tetras-consult.gr, προκειμένου να σας αποσταλλεί. Επίσης, εάν ενδιαφέρεσθε να παρακολουθήσετε ή να διοργανώσετε κάποιο πρόγραμμα στον οργανισμό σας, μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 210 8132633 ή fax: 210 8132733, για να σας δοθεί κάθε διαθέσιμη πληροφορία ή να κανονιστεί μια συνάντηση μαζί σας.
Στέφανος Μιχιώτης, MSc Μηχανικός Διοίκησης, εκπαιδευτής και οργανωσιακός σύμβουλος, ειδικευμένος σε ζητήματα γνώσης και αλλαγής

Δεν υπάρχουν σχόλια: